2019

Iglus

Intervención con ramas, feixes de palla e follas de fento

Explicación da obra: Esta obra é o reflexo do que me transmitiu o lugar e como me sentin neste espazo, en calma nun fogar na natureza.